Selecteer de taal

De artistieke identiteit van Vlinders & Cº

De artistieke identiteit van Vlinders & Cº: Centraal staat de kracht van de verbeelding.

Kracht van de verbeelding

Het medium figurentheater geeft de verbeelding vleugels en stelt ons in staat om de grenzen van de realiteit te verleggen naar de wereld van de fantasie. We streven er ook naar om de verbeeldingskracht van het publiek aan te spreken door te zoeken naar het juiste evenwicht tussen suggestie en duidelijkheid. Onze grootste fascinatie is het scheppende en verbeeldende vermogen van de mens.

De menselijke soort overleeft bij de gratie van het alledaagse, maar bezit ook het verfijnde vermogen daar afstand van te nemen via zijn dromen, fantasie en verbeelding. Hetzij passief, hetzij actief probeert hij die alledaagse werkelijkheid kleurrijker te maken, meer diepgang te verlenen, en er meer vat op te krijgen. Telkens weer merken we dat de verwondering voor het ongrijpbare, het numineuze ten grondslag ligt aan een enorme (ver)beeldende en scheppende kracht, eigen aan de mens. De drang naar het mystieke, het magische en het fantastische heeft een schat aan beelden, symbolen en rituelen opgeleverd.

Deze veruitelijkingen van de menselijke verbeelding, alsook de drang om vorm te geven aan onze eigen verbeelding, vormen de drijfveer van Vlinders & Cº. We streven naar een verruiming van de realiteit, zowel inhoudelijk als qua vormgeving, door verdere verdieping in bestaande bronnen waarbij archetypische beelden ons sterk aanspreken.

Herkennen

Bij de uitwerking van onze projecten streven we naar inhoudelijke diepgang en een artistiek hoog niveau, maar ook toegankelijkheid, zodat onze toeschouwers aspecten van zichzelf of uit hun leefwereld kunnen herkennen in de gecreëerde figuren en fantasiewereld.

Integratie met andere kunstvormen

We integreren andere kunstvormen om de artistieke draagkracht te vergroten, maar we blijven binnen elke voorstelling trouw aan onze roots van het figurentheater. Hoewel de pop, figuur of object centraal blijft staan in de voorstelling, streven we vaak naar een mengvorm met een andere kunstdiscipline. 

1983 - 2023

40 JAAR Vlinders & C°

Meer info