maandag 02 februari 2009 00:00

Cultuurboom 2008

Zaterdag 31 januari ontving ons theater de cultuurboom 2008.

Wij werden de elfde laureaat in de geschiedenis van Beveren.

De viering werd op  prachtige wijze opgeluisterd door nele Aelbrecht (harp) en door theater Tieret (met de komische act Circus Siam)

Opmerkelijk was de aanwezigheid van de burgemeester Marc van De Vijver en maar liefst 5 schepenen (mw.Beck, mw.Claus, mw.Cools, mr.Deckers. mr.Van Roeyen). Het is een zeldzaamheid dat bij de viering van een vereniging zoveel mensen uit het college aanwezig zijn.

cultuurboom_04

 

 

 

 

 

 

 


bovenste rij: Rudy Van Driessche (secretaris, bezieler Pop en Top) Johan De Ridder (voorzitter cultuurraad) Etienne De Bock ( filmacteur Koning Edilbert) burgemeester Marc van De Vijver , Peter D'Olislager (erevoorzitter) onderste rij: Sanne Tibos, Nele Aelbrecht (harpisten koning Edilbert) Lea Van Landeghem (penningmeester) Milly Jennes ( figurenspeelster, poppenmaakster) met de cultuurboom, Ronny Aelbrecht (artistiek leider,figurenspeler) schepen van cultuur Heidi Beck.

Foto's op deze pagina: Luc Verstraeten (Nieuwsblad)

Juryverslag:

De Raad van Bestuur van de Gemeentelijke Cultuurraad van Beveren heeft beslist, op advies van de jury, de ”Cultuurboom 2008” toe te kennen aan het

Figurentheater Vlinders & C°
Deze beslissing werd genomen op basis van de grote verdiensten van de laureaat. 
Sedert meer dan 25 jaar is het figurentheater actief, eerst onder de naam “poppenkast Toepeneus” en later, vanaf 1995, onder de huidige naam. De laureaat ontwikkelde talrijke producties van hoog niveau. Daarvoor kreeg hij grote erkenning. Het figurentheater ontving dan ook zowel op nationaal als op internationaal vlak verschillende waardevolle onderscheidingen zoals de “Golden Star, eerste prijs kinderjury op het Mednarodni Lutkovni Festival in Maribor, Slovenië in 1997, winnaar van de speciale juryprijs op het 3e internationale poppenfestival van Praag in Tsjechië in 1999 en 2001, en verder nog deelname aan verschillende andere internationale festivals in Polen, Rusland, Litouwen, Estland, Oekraïne enz…. 

Zelfs buiten Europa werd Vlinders & C° met waardevolle prijzen onderscheiden, zoals de Gouden Moubarak Award in de Iranese hoofdstad Teheran. Ook in Hong Kong en Sjanghai werd er opgetreden. Daardoor zorgde hij voor een grote uitstraling van het Bevers cultureel leven tot ver buiten de eigen gemeentegrenzen In 2000 werd de laureaat bovendien door de gemeente benoemd tot Cultureel Ambassadeur voor Vlaanderen. Figurentheater “Vlinders en C°” kreeg in die mate waardering dat de verantwoordelijke van het gezelschap, Ronny Aelbrecht, verkozen werd tot voorzitter van de wereldcommissie, die de belangen van de amateur poppenspelers verdedigt. Hierbij geldt de term “amateur” als een eretitel. De producties staan immers steeds op een professioneel niveau. 

Ondanks het nationaal en internationaal niveau waarop de laureaat presteert, blijft de binding met het plaatselijk cultureel leven en met de gemeente Beveren steeds prominent aanwezig. Dit uit zich in de nauwe samenwerking met de verschillende plaatselijke geledingen van het culturele leven, onder andere via een intense samenwerking met cultuurcentrum Ter Vesten. Door al deze activiteiten en initiatieven draagt het figurentheater Vlinders & C° onmiskenbaar bij tot de cultureel - artistieke uitstraling van onze gemeente.  

Om al deze redenen achtte de jury, daarin gevolgd door de Raad van Bestuur van de Gemeentelijke Cultuurraad van Beveren, het ten volle verantwoord om de”Cultuurboom 2008” toe te kennen aan het figurentheater Vlinders & C°. Uitgereikt te Beveren op 31 januari 2009.

cultuurboom_01

cultuurboom_05