steunt op drie basisprincipes:

- Centraal staat de kracht van de verbeelding: het medium figurentheater geeft de verbeelding vleugels en laat ons daarom toe de grenzen van de realiteit te verleggen naar de wereld van de fantasie.
Tevens trachten we ook de verbeeldingskracht van het publiek te wekken door te zoeken naar het juiste evenwicht tussen suggestie en duidelijkheid.
Het scheppende en verbeeldende vermogen van de mens vormt zowat onze grootste fascinatie.
De menselijke soort overleeft bij de gratie van het alledaagse, doch bezit het verfijnde vermogen daar tevens afstand van te nemen via zijn dromen, zijn fantasie, zijn verbeelding. Hetzij passief, hetzij actief probeert hij die alledaagse werkelijkheid kleurrijker te maken, meer diepgang te verlenen, er meer vat op te krijgen.
Telkens weer merken we ook dat de verwondering voor het ongrijpbare, het numineuze ten grondslag ligt aan een enorme (ver)beeldende en scheppende kracht, eigen aan de mens. Zo leverde de oeroude en onstuitbare drang naar het mystieke, het magische, het fantastische een schat aan beelden, symbolen en rituelen op.
Deze veruitelijkingen van de menselijke verbeelding, alsook de drang om vorm te geven aan onze eigen verbeelding, vormen de drijfveer van Vlinders & Cº.
Via verdere verdieping in bestaande bronnen, waarbij archetypische beelden ons sterk aanspreken, streven we ook in onze producties zowel inhoudelijk, als qua vormgeving een verruiming na van de realiteit.


- Bij de uitwerking van onze projecten streven we - naast inhoudelijke diepgang en een artistiek hoog niveau - toegankelijkheid na, zodat onze toeschouwers aspecten van zichzelf of uit hun leefwereld kunnen herkennen in de gecreëerde figuren en fantasiewereld.

- De integratie van andere kunstvormen vormt een extra uitdaging en een vergroting van de artistieke draagkracht, maar we blijven onze roots van het figurentheater binnen elke voorstelling trouw. Hoewel de pop, figuur of object, centraal blijft staan in de voorstelling wordt vaak een mengvorm met een andere kunstdiscipline nagestreefd.

Raad van Bestuur

Voorzitter:        Lea Van Landeghem
Ondervoorzitter:    Marcel Soetens
Secretaris:        Rudy Van Driessche
Penningmeester:    Johan Aelbrecht
Lid:    Dimitar DimitrovEre voorzitters:     Peter D’Olislagers
Rudy Van DriesscheBeroepskrachten

RONNY AELBRECHT


-figurenspeler –artistiek leider figurentheater Vlinders & C° (tevens scenarioschrijver, scenograaf,poppenmaker )
Oorspronkelijke opleiding: onderwijzer

theateropleidingen:
- Verscheidene cursussen van het VVP te St.-Niklaas, Antwerpen en Neerpelt
- Cursus Tsjechische draadpoppen maken door Antonin Muller en Michaela Bartonova
(Praag)
- Cursus figurentheater regisseur EFTC Gent.
- Cursus "Voluit bewegende acteurs" CVA Anderlecht.
- Danscursussen bij Oris VZW Antwerpen.
- Cursus zwart theater in Lomza Polen bij het Black theatre Lomza
- Stage bij Small Puppet Theatre in Sofia, Bulgarije.
- Stage bij theater Babuschka Eppingen, Duitsland
- Workshop met Onni Huissink ( speeltheater Holland)
- School voor Poppenspel te Mechelen. ( grote onderscheiding)

Werkervaring:

Theater:

- deeltijds in theater (1990)
- voltijds in theater (1992)

- Medestichter van poppen- en figurentheater Toepeneus (1983) de voorloper van het huidige  Figurentheater Vlinders & C°(naamswijziging 1/12/95), waar hij tevens buiten, het aanmaken, het manipuleren en het schrijven van scenario's, regisseren, de artistieke leiding waarneemt. Als speler ongeveer 4000 voorstellingen.

- Speler bij theater Pro-fiel (25 voorstellingen)

- Gastspeler bij Saffloer ( 10 voorstellingen)

- 2 seizoenen speler bij theater Taptoe ( ongeveer 200 voorstellingen)


Speelfilm:

- Acteur in de speelfilmen "Futura Tradenda" (zilveren medaille NAB - laureaat filmfestival Hart van Brabant in NL) en in " Ik ben gek en ik ook niet " (laureaat speelfilmen Vakov) telkens mannelijke hoofdrol.

Televisie-ervaringen:

-bij het internationaal filmgebeuren te Gent in opdracht van teater Taptoe.
-tijdens 2 voetbalseizoenen (94 - 96) te zien op RTBF Tele 21 als manipulator van de mimiekpop van Raymond Goethals in het programma "Vous Permettez Raymond" van Live Media. Met deze pop 3 videoclips o.a. "Raymond, de besten depanneur"(lied van A. Schreurs).
-dagelijks satirisch programma tijdens de wereldbeker in Frankrijk 1998.(top 3 kijkcijfers RTBF)

Erkenningen:

- Zijn samenwerking, en de optredens tijdens de nationale feestdag in NDK in Sofia, leidden tot de verkiezing als bestuurslid van de ‘ gouden sleutelorganisatie ‘(17/3/97), een overkoepelend orgaan waarin artiesten (uit diverse sectoren), die zich verdienstelijk maakten voor de Bulgaarse cultuur, zetelen. Hij is de eerste en tot nu toe enige buitenlandse artiest die hiervoor verkozen werd.
- Hij is de solo speler van het stuk ‘Valentino’ dat int. reeds 4x gelauwerd werd: 1ste prijs kinderjury Maribor, Gouden Moubarak 6de  internationaal festival Teheran, speciale juryprijs creativiteit op de scène 5de int.festival Praag,. prijs van de beste acteur op het 6de int.festival van Praag.
- Hij speelt tevens in ‘Oetsie Poetsie’ dat een Moubarak won op het 8ste internationaal festival in Teheran, en 2 gouden magnolia’s op het int. Festival van Shanghai 2009
- Speler van ‘De doos’ speciale  juryprijs op het 7de int.festival in Praag.
- Speciale juryprijs voor beste manipulatie en gebruik van figuren op het Landjuweel 2007 met 4enzo de rode wolf’.

Andere inzet voor het poppen- en figurentheater:
-Lid stuurgroep figurentheater binnen het overkoepelend Opendoek VZW, waar hij de belangen van zowel de poppentheaters als de amateur- en de beroepsspeler behartigt.
-Organisator van Vlaams Poppen en figurentheaterfestival (4x) , de circuits Pop en Top (Beveren) & Poppen aan Zee(Oostende)
-Programmator Vlaamse figurentheaterweek en Internationaal poppenfestival Ieper
-Jurylid voor de spelproeven van de school voor poppenspel ‘Het Firmament’.
-Jurylid diverse internationale festivals
-Regisseur van ‘Kip kip Kedei’/Enzo de rode wolf/Koning Edilbert de laatste//’t is tijd Klein Konijn/ Winterhaas
- Hij zorgde voor de erkenning als overkoepelende streekorganisatie (1996) en landelijke erkenning (2000) Vlaams Verbond voor Poppenspel
- Voorzitter  van het Belgisch Centrum Unima
-Vlaams afgevaardigde voor België binnen UNIMA (de wereldorganisatie voor poppentheaters).
- Lid Raad van bestuur Unima International
-Wereldvoorzitter comité voor de belangen van de amateurs binnen Unima

MILLY JENNES figurenspeler-artistiek leider BelgieIn het gezelschap sinds juli 1998 en reeds ruim 2500 voorstellingen. Hoewel zij van opleiding uit een andere ‘kunst’wereld komt ontpopte zij zich  tot een ‘rijzende poppenster’ en actrice.

Speelster:    ‘Oetsie Poetsie’
‘Herman het kind en de dingen’
‘De gele tas’
‘Pieter Pook en molleke’
‘De doos’
‘Enzo de rode wolf’
‘Roodkapje op grootmoeders wijze ‘
‘Koning Edilbert de laatste’
‘Winterhaas’

Solo speelster: ‘Kip Kip Kedei’ en ‘’t Is tijd klein konijn’

Techniek:    ‘Valentino’
Techniek + machinerie: ‘ Papiersnippels’

Poppenmaakster voor: Pieter Pook en Molleke ; De doos ; gedeelte Kip Kip Kedei ; gedeelte Enzo de rode wolf,  Koning Edilbert de laatste, ’t Is tijd klein konijn.

Poppenmaakster voor theater Ellebieke : ‘Flor en de bakfiets’
Poppenmaakster van de kerststal van Brasschaat.

Poppenmaakster voor Villa aan Zee : 'Salamanderman'.

Mede scenografe voor : ’t Is tijd klein konijn

Maakster : 3 de Decorboek Valentino in polyester

- Diverse int. prijzen met de voorstelling  ‘ Oetsie Poetsie ‘

- Speciale juryprijs voor beste manipulatie en gebruik van figuren op het Landjuweel 2007 met Enzo de rode wolf


Genoten onderwijs:

Antwerpen
Regentaat Plastische kunsten

Hoger Kunstonderwijs St.-Lucas Antwerpen
Meester in de kunst van de keramiek

Andere opleidingen:

Toneelcursussen te Antwerpen en Westmalle.

Danscursussen bij Oris VZW Antwerpen.

Cursus zwart theater Lomza (Polen)

Webmaster
DANNY BUYTAERT ( www. freakout.be )

Free Lancers
HANS DAANS
WERNER CLAESSENS
BJORN HAEGEMAN
NELE AELBRECHT
NELE DE CRAECKER
SANNE TIBOS

Vrijwilligers( voor knusjes allerlei)

RAAD VAN BESTUUR
GEERT ROSSAERT
JOHAN AELBRECHT
FRANCOIS AELBRECHT
MAX HEYLIGEN…

Aangevuld door degenen waar de nood het hoogst is…..